Ortus Staketanläggningar

Logotyp till företaget Ortus Staketanläggningar. Har fick vi tydliga direktiv om hur logotypen skulle utformas, företaget hade bilden klar för sig och visste direkt vad man ville. Vi designade en tryckfärdig logotyp efter en grovskiss. Logotypen passar utmärkt som en liten profilbild på facebook, men såklart även i storformat på en skylt på en container t.ex.