J Gruppen

Folder

Projektet innebar att designa en folder som presenterar företaget och dess tjänster.

Vi hjälpte till med originalarbete och levererade en tryckfärdig folder, i ett nära samarbete med några av J Gruppens medarbetare.

Logotypen designades som anställd på Ditt Kontor.